Em có cầm chiếc xe đó e đứng tên…xe e giá trị 45tr…e cầm 15tr…trong giấy cầm đ…

Em có cầm chiếc xe đó e đứng tên…xe e giá trị 45tr…e cầm 15tr…trong giấy cầm đòi ghi nếu quá hạn 5 ngày thì bên phía kia có quyền định đoạt tài sản…do tết e về quê khi vào lại e bị quá 15 ngày…e đến tiệm cầm đồ thì họ nói bán xe e rồi…họ bán mà k thông báo cho e biết…trên giấy cầm đồ k ghi số đt chủ tiệm nên e k gọi gia hạn đươc….giờ e phải làm sao…mọi người giúp e với


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *