Em chào mọi người

Em chào mọi người

Mọi người cho em hỏi em phạm tội trộm cắp tài sản cách đây khá lâu khoảng 3 4 năm trước đó. Tổng giá trị tài sản là gần 6 triệu

Sau khi xem xét một số tình tiết giảm nhẹ thì em may mắn rơi vào 6 đến 7 tình tiết giảm nhẹ. Cho em hỏi nếu không may bây giờ em bị người mất tố giác thì tình tiết giảm nhẹ đó có áp dụng được không và khung hình phạt sau khi giảm nhẹ là như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *