Em chào m.n

E xin m.n tư vấn về đất đai hộ e
Năm 2003 thì nhà e được cấp 20ha rừng để trông coi hình như là rừng phòng hộ, nhưng có khoảng 5 hộ từ đó đến nay vẫn chặt phá rừng làm rẫy trồng keo sử dụng đất,đến nay nta vẫn đang chặt phá sau nhiều lần báo cáo chính quyền không giải quyết được thì nhà e cũng đành để vậy vì không có sổ đỏ. Nhưng đến năm 2019 thì nhà e nhận được sổ đỏ và có ghi năm cấp là 2003 thì nhà e có yêu cầu bên kiểm lâm và chính quyền đòi lại đất, nhưng nta k trả, với diện tích phá và trồng keo gần như toàn bộ của các hộ gia đình lấn chiếm, nhà e đã gửi đơn lên toàn án huyện và các cơ quan chức năng
1. Như vậy nếu toà giải quyết thì gia đình em sẽ được sử như thế nào?
2. Gia đình e nên yêu cầu như thế nào để lấy lại toàn bộ số đất bị lẫn chiếm khi còn keo của nta và hoa mầu
3 e mong m.n cho gd e cách tối ưu nhất để lấy lại toàn bộ sau khi họ đã sử dụng đất của gd e gần 20
Em xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *