Em chào các anh chị em ạ. Em có một vấn đề về đất đai mong 500 ace giải đáp giúp vì …

Em chào các anh chị em ạ. Em có một vấn đề về đất đai mong 500 ace giải đáp giúp vì em không rành luật ạ. Chả là khoang năm 1987 các cụ e có mấy mảnh đất vỡ hoang trồng lúa và hoa màu. Cụ em có 3 con trai, ông nội em hy sinh năm 1968 (em còn bà nội), 2 ông trẻ (1 ông đã mất). Người con còn lại của cụ em thời gian đó đi tù, và khi ra tù đến giờ không hề làm ruộng. Cụ em sống với bố mẹ e, cùng canh tác, và khi cụ mất bố mẹ e canh tác từ đó đến nay 28 năm mà không hề xảy ra tranh chấp. Bố mẹ e vẫn đóng tiền sản lượng theo quy định của nhà nước. Hiện giờ nhà nước có chính sách thu hồi đất vỡ hoang để làm dự án và có đền bù. Gia đình e xảy ra tranh chấp. Có 2 luồng ý kiến được đưa ra
1) Đất đó là đất thừa kế nên phải chia ra làm 2 phần, một phần của bà nội e, một phàn của người con còn lại cuat cụ e (cho dù không canh tác bao giờ)
2) Nhà nước đền bù hoa màu sản lượng cho người đang canh tác trực tiếp (canh tác trên 12 năm mà không có tranh chấp), tức phải thuộc về bố mẹ e
Mọi người giúp e với ạ, vì từ hôm phường thông báo nhà e bắt đầu loạn ạ. Em cảm ơn mọi người


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *