Em chào anh chị

Em chào anh chị
Ba em bị suy giảm khả năng lao động 83% thì có được đăng ký người phụ thuộc không ạ.
Ba em 51 tuổi ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *