Em Chào anh chị cho em hỏi vấn chút luật đất đai khi nhà nước thu hồi đất công ích đ…

Em Chào anh chị cho em hỏi vấn chút luật đất đai khi nhà nước thu hồi đất công ích để cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản (cát sỏi) được quy định như thế nào .đất của các hộ dân có sổ đỏ mà được doanh nghiệp vào tận nhà mua bán chuyển nhượng sau hợp thức hóa cả đất công lẫn đất sổ đỏ và được tỉnh cấp phép cho khai thác khoáng sản cát sỏi ảnh hưởng sạt nở tới nhân dân được quy định ntn em.cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *