Em chào ac. E có chút vấn đề về luật nhờ ac giải đáp. Bạn em bị án treo 2 năm, thử t…

Em chào ac. E có chút vấn đề về luật nhờ ac giải đáp. Bạn em bị án treo 2 năm, thử thách 2 năm bắt đầu từ 4/2018. Vậy cho e hỏi là 4/2020 bạn e đã hết án chưa? Nếu rời địa phương có cần phải thông báo không ạ? Bao giờ thì xin được xóa án tích? Em cảm ơn a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *