em cần nhờ tu vấn từ các bác các anh chị về viêch này ạh .em có tham gia chơi bài bạ…

em cần nhờ tu vấn từ các bác các anh chị về viêch này ạh .em có tham gia chơi bài bạc nhưng em đã choi và về trc đó 2h đồng hồ thì bị CA vào bắt những người còn lại ,và những người đó đã khai ra em có tham gia trước đó ,nhân thân em vùa chấp hành xong cải tao ko giam giữ dc 8 tháng ,cho em hỏi là như vậy , gio mà em liên quan như vậy liệu em có bị khởi tố cùng với nhưng người bị bắt ko ạh ? cán ớn adm đã duyệt bài ,càn sự tư vấn tù các bác và ac ạh


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu