Em cần luật sư tư vấn giúp em về mua bán nhà chưa có sổ đỏ

Em cần luật sư tư vấn giúp em về mua bán nhà chưa có sổ đỏ
Lỡ mua rồi mà chua rõ giấy tờ nhà đã hop pháp chưa ??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *