Em bị CA giữ bằng xe 2 tháng nay dc ngày lấy mà tờ giấy hẹn lấy bị mất thì phải làm…

Em bị CA giữ bằng xe 2 tháng nay dc ngày lấy mà tờ giấy hẹn lấy bị mất thì phải làm đơn gì ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *