Em bị bảo vệ chợ đánh khi em chưa lm gì nó giờ em làm đơn báo lên công an thì nó sợ …

Em bị bảo vệ chợ đánh khi em chưa lm gì nó giờ em làm đơn báo lên công an thì nó sợ trốn thì phải ls ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *