E xin nhờ ad duyệt bài :

Em đang muốn các luật sư tư vấn giúp em về việc sở hữu đất
Sự việc là trong gia đình em oong nội có 7 người con 4 trai 3 gái ,1 von trai đã đi lm con nuôi nhà khác hiện tại cả 3 con trai ông đã mất chỉ còn con dâu và con gái đã lấy ck. đang tranh chấp giữa con dâu và con gái của ông nội em với mẹ em con dâu của ông người đang sống trên mảnh đất ông để lại cho bố em và mẹ hiện tai bố e đã mất và sổ đỏ vẫn đứng tên ông nhưng sổ đỏ bị thế chấp ngân hàng vì khi bố em còn sống đã đc ông chuyển nhược bằng lời chứ không bằng văn bản để thế chấp ngân hàng tiện tại trong gia đình ông k còn con trai nữa vì đã mất hết chỉ còn 1 con gái bị tàn tật và con dâu thoii và 2 con gái đã lấy chồng theo luật sư mẹ e với tình huống tren mẹ em có quyền sở hữa đất mà đang ơ hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *