E xin chào a chị luật sư . E đang gặp một số vấn đề về hôn nhân . Chuyện là như thế …

E xin chào a chị luật sư . E đang gặp một số vấn đề về hôn nhân . Chuyện là như thế này vì vợ e muốn li dị với e nhưng chưa có tài sản chung . Giờ e phai làm sau ak


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *