E nhờ mọi người tư vấn giùm em với

E nhờ mọi người tư vấn giùm em với
E muốn mua một lô đất 245m(sổ đỏ đất thủy sản không thời hạn) nếu muốn chuyển lên đất thổ cư thì thủ tục thế nào ạ và có mất chi phí nhiều không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *