E nhờ Luật sự giải đáp thắc mắc giúp bà e ạ

“Tôi người ở Kiên Giang năm nay tôi 73 tuổi tôi muốn nhờ luật sư giải đáp dùm Tôi:
Tôi có một người em ở nước ngoài đi từ năm 1978 đến năm 1983 thì em tôi nhờ địa chỉ của tôi và gửi tiền về cho cha mẹ và tất cả anh chị em. Sau nhiều lần về nước và ở nhà tôi cho đến nay có một chút mẫu thuẫn nhưng không giải quyết được nên em tôi làm đơn kiện tôi buộc tôi phải trả lại toàn bộ số tiền mà em tôi đã gửi về. Theo như quy định của pháp luật sự việc trên có buộc tôi phải trả lại số tiền này không vì thời gian đã mấy chục năm”
Xin luật sư giải đáp giúp Bà e với ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *