E làm cty đóng bảo hiểm từ t10/2016- 2019. Nay e muốn làm bh thất nghiệp nh cty chốt…

E làm cty đóng bảo hiểm từ t10/2016- 2019. Nay e muốn làm bh thất nghiệp nh cty chốt sổ cho e thiếu năm 2017 giờ e mới mang sổ để cty chốt lại. Vậy giờ e nộp giấy tờ các năm đã chốt để lĩnh bh thất nghiệp có được k. (trừ 2017 do cty chưa chốt ạ). A c nào có hiểu luật chỉ e với. Chứ mấy năm đóng giờ k lấy được xu nào uổng quá ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *