E làm cn may.

E làm cn may.
Xin các bác chỉ đường mách nối cho e
Chứ e nộp đơn xin chấm dứt hđlđ rất nhiều lần rồi mà giám đốc k ký. Toàn lý do k ký cho thôi việc
H e phải làm sao để nghỉ đúng pháp luật rút sổ bh ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *