E là tv mới xin chào tất cả ace ạ

E là tv mới xin chào tất cả ace ạ
e xin lỗi cô Viet nhờ a. c tư vấn giúp e là thế này
Vừa rồi e có giúp đỡ người bạn mượn ít tiền nói chũa bệnh ngặc ngèo và hứa trong mấy tháng trả lại e nhưng nay gần 2 năm cứ hẹn hoài và lại e cho mượn ko có giấy tờ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *