e gái e có quen 1 bạn mà giờ chia tay r. bạn này hay tới nhà gay và kiếm chuyện , hô…

e gái e có quen 1 bạn mà giờ chia tay r. bạn này hay tới nhà gay và kiếm chuyện , hôm nay có tới nhà e và cầm cây đánh ba e , và bị thương khâu mấy mũi trên đầu , nhưng ba e hôm qua có uống bia và bác sĩ k lấy được tỷ lệ% thương tích , vậy cho e hỏi gia đình e giờ phải làm sao để kiện người ấy được vậy ạ . e mong luật sư cho e lời khuyên với ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *