E đặt hàng qua fb, đã chuyển tiền nhưng ko nhận được hàng, giờ bị chặn, nhưng có …

E đặt hàng qua fb, đã chuyển tiền nhưng ko nhận được hàng, giờ bị chặn, nhưng có ảnh chứng minh thư và số tài khoản. Báo công an có giải quyết được không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *