E đang rất rối về vấn đề này ạ xin mọi người dúp đỡ và cho ý kiến

Đất nhà e tự khai phá 1980 trồng cây lâu năm và sống từ xưa tới giờ . Tuần trước thì bố e có rao bán miếg đất 1sào đến khi địa chính đo thì lại không tháy miếng đất đó có trong sỗ hồng .khi tra ra thì miếng đất đó lại nằm bên sỗ hồng nhà giáp ranh . Mà nhà giáp ranh mua lại đất cũa người truoc đó khai phá . Chuyễn nhượng mua bán từ 1987 nhưng trong sỗ đõ cũ cũa hàng xóm là nhận chuyễn nhuong lúc 2002 lúc đó không ai đễ ý cug khong có ý kiến cũa nhũng nguoi giáp rah lam chứng tự đo và khai gian thêm 1sao cua nhà e .đến khi làm sỗ hồng thì nhà e không đễ ý vì đất vẫn sữ dụng như trên diện tích khai phá . Sau này bán đất địa chính vô đo mới phát hiện . Hàng xóm bày biện lý do là lúc truóc nhà e không biết đất này cua nhà họ nên vẫn cho sữ dụng binh thuong vi tinh làng nghĩa xóm nhưng bây gio biết rồi thì trã lại . Trong khi đất này nhũng người cùng khai phá quanh đó từ xưa ai cũng xác nhận cũa nhà e …… có ai nhân đức vậy không mọi người cho người khác sữ dụng 1sào đất mấy chục năm thu hoạch biết bao nhiêu điều không ạ mà trong khi đất nhà nhà hàng xóm còn it hơn nhà e và nhà họ không giù có gì rất keo kiệt bũn xĩn . Mọi ng co cách nào giúp e voi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *