E có mua miếng đất lúc chưa có chồng. Giờ e có gia đình rùi miếng đất ấy có đươ…

E có mua miếng đất lúc chưa có chồng. Giờ e có gia đình rùi miếng đất ấy có được gọi là tài sản chung hay riêng ạ.
Mong anh chị tư vấn giúp e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *