E có mất 1 chiếc xe do bên cty bảo vệ sơ suất nhưng họ cứ hẹn lần hẹn mòn

E có mất 1 chiếc xe do bên cty bảo vệ sơ suất nhưng họ cứ hẹn lần hẹn mòn

E có mất 1 chiếc xe do bên cty bảo vệ sơ suất nhưng họ cứ hẹn lần hẹn mòn đến tận nay . Ngày mua xe là trong cà vẹt còn ngày mất là 12/01/2020 , xe e đi chưa đc 5000km nhưng họ hẹn tới nay là chỉ giải quyết 50% giá trị hiện tại . Họ đi định giá xe chỉ 10tr trong khi giấy mua bán xe của e là 20tr xe mới ! E có thẻ giữ xe đây h e muốn kiện có đc ko ạ ? Và có giúp đc vụ này cho e xin sđt ạ . Khu vực mất ở Thủ Đức – HCM


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *