E chào tất cả mọi người

E chào tất cả mọi người
Mỏi người cho e hỏi xúi ạ.
Nhà em có dính 1000m vuông nhà nước làm đập. Mà nhà e chưa được giấy thu hồi đất ,chưa được tiền điền bù
Mà họ múc làm qua phần đất nhà e thì e phải làm thế nào ạ
E xin cảm ơn ạ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *