E chào mn ạ.

E chào mn ạ.
E và ck e đang li thân vài hôm nữa e nộp giấy li hôn ạ. E đi làm giấy khai sinh cho con thì Ủy ban xã bắt phải có đăng kí kết hôn và cmt photo của ck thì ms làm giấy khai sinh được. Mà e kêu ck e gửi nó k chịu gửi. V e muốn làm khai sinh con mình tên mẹ có được k ạ. ( bọn e đã đăng kí kết hôn rồi ạ ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *