E chào mn ạ. Mn ai biết thì chỉ giúp e với ạ

E chào mn ạ. Mn ai biết thì chỉ giúp e với ạ
Hiện tại vc e đag sống trên mảnh đất của bm chồng để lại. Bm chồng e đã mất hết mà chưa kịp sang tên sổ đỏ cho cho vc e. Sổ gốc giờ cũng k biết thất lạc ở đâu chỉ còn có bìa phô tô. Giờ vc e muốn làm lại sổ đỏ và sang tên vc e thì phải làm ntn và chi phí hết khoảng bn. Đất này k ai tranh chấp, Ai biết chỉ giáo giúp e với e cảm ơn nhiều ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *