E chào luật sư. E có 1 việc muốn nhờ đến luật sư. đất của ba e canh tác trước giờ vẫ…

E chào luật sư. E có 1 việc muốn nhờ đến luật sư. đất của ba e canh tác trước giờ vẫn ổn định, có ranh giới rõ ràng tứ phía. có 1 phía cách phần đất bên kia 1 con suối to, đến năm 2017 thì chủ đất bên kia suối nói do sạt lở rồi đâm đơn đi kiện gia đình e. sau đó còn kêu toà vào đo đạc, gia đình e không đồng ý cho đo nhưng có cán bộ xã vào làm việc rất căng nên gia đình em cho đo. sau khi đo lần đầu thì đã vẽ ra sơ đồ rất nhiều thửa nhỏ nhỏ, sau lại bảo đo sai và vào đo lại lần 2. sau đó gia đình e bị xử ép thua ở toà án huyện vì lí do là gia đình em không có mặt lúc xử. mà thật ra là thứ 2 báo ra xử, ba me e ra thì toà mới báo bên kia vắng mặt, rồi hôm sau lại báo ra xử tiếp, vì bame e già đi lại khó khăn, đường xá xôi nên không ra nữa, thì bị ép thua. xòn gia đình e kháng cáo lên tình và có nhờ luật sư hỗ trợ thì toà tỉnh bác bỏ bản án đó, trả về xử lại ở huyện.
sau này e mới biết là diện tích trong sổ đỏ của gia đình em nhỏ hơn so với thực tế và gd vẫn trồng cây lâu năm trên đó. bây giờ gua đình e muốn làm hồ sơ để điều chỉnh lại nhưng bên kia vẫn tiêps tục kiện nữa, nhưng không thấy toà mời mà cứ ngâm đơn như vậy. hôm nay ba me e ra toà hỏi thì bảo đơn đã chuyển cho người khác mà không nói rõ là ai. bây giờ em phải làm sao, mong được luật sư tư vấn giúp em ạ. e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *