E cần cần tư vấn về luật hợp đồng lao động ạ. Các anh chị làm ơn chỉ dùm e với ạ. E …

E cần cần tư vấn về luật hợp đồng lao động ạ. Các anh chị làm ơn chỉ dùm e với ạ. E thực sự cần ai có lòng chỉ giúp thì cho e 1 chấm e sẽ ib ạ Thanks mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *