ĐOÀN ĂN TÌNH NGUYỆN, ĐOÀN ĂN CƯỚP VÀ ĐOÀN VĂN VƯƠN

Con đường nông quê của người ta dài có 700m, kinh phí chỉ 1,5 tỷ đồng mà Đoàn Thanh Niên Hà Nội huy động 1.000 đoàn viên ra tình nguyện làm để rồi ĂN uống hết 200 triệu đồng trên kinh phí đó !

Cũng dòng họ Đoàn, nhưng anh em nhà Đoàn Văn Vươn hàng chục năm lam lũ làm ra ao đìa, chưa được ĂN gì trên thành quả thì đã bị Đoàn Quan Quyền đến ĂN cướp!

Cũng là ĂN. Đoàn Văn Vươn ĂN tù, Đoàn Quan Quyền ĂN cuớp, còn Đoàn Thanh Niên thì ĂN… tình nguyện ?!

(BTV)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *