Do em cần tiền nên bị 1 tên lừa đảo chiếm đoạt mất 1 triệu đồng. Với thủ đoạn là cọc…

Do em cần tiền nên bị 1 tên lừa đảo chiếm đoạt mất 1 triệu đồng. Với thủ đoạn là cọc…

Do em cần tiền nên bị 1 tên lừa đảo chiếm đoạt mất 1 triệu đồng. Với thủ đoạn là cọc phí để chắc chắn mình vay tiền bên 1 công ty tư nhân xong gửi lại toàn bộ tiền vay và phí. Theo em tìm hiểu thì tên này đã lợi dụng lòng tin lừa rất nhiều người có người vay 50 triệu nó bảo đóng phí 7 triệu rồi gửi lại 57 triệu nên cũng mất đây là hình ảnh của em bị lừa.
Cho em hỏi như vậy có tố cáo được chưa ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *