Ðiều kiện, tiêu chuẩn để được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chứ…

Ðiều kiện, tiêu chuẩn để được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức?

(CAO) Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết Nhung (nhungsct@…) có hỏi: Tôi được nâng lương tháng 2-2011 hết khung chuyên viên 4,89. Năm 2012 tôi được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành XSNV năm 2010, năm 2013 tôi được chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 bằng khen (01 bằng khen chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 01 bằng khen hoàn thành XSNV hội nhập KTQT 5 năm 2007-2012). Theo quy định đến tháng 2-2014 tôi được nâng lương đủ 3 năm nhưng do tôi có bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh như trên vậy tôi có được nâng lương trước hạn năm 2013 không? Mặt khác, mức lương của tôi đã hết khung vậy tôi có được hưởng thâm niên vượt khung không? Nhờ trả lời giúp rxin cảm ơn!

Luật gia Đặng Thu Hiền trả lời: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn.

Cụ thể, Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ 15-9-2013 qui định như sau: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên; đồng thời, phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31-12 của năm xét bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Hiện tại mức lương của bạn đã hết khung, vì vậy bạn không được xét nâng lương trước thời hạn. Đến tháng 2-2014 bạn sẽ được nâng lương thường xuyên với mức lương vượt khung là 5%, sau đó cứ mỗi năm tăng 1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *