đất nhà nước giao không thu tiền.có chuyển nhượng mua bán được không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *