Đất của ông bà ,cha mẹ em ở 35 năm đc ông bà chia cho nhưng bố mẹ e chủ quan k làm t…

Đất của ông bà ,cha mẹ em ở 35 năm đc ông bà chia cho nhưng bố mẹ e chủ quan k làm thẻ đỏ.ông bà nội mất sớm.(ông bà có 11 người con tất cả điều ở riêng ) sau này giá đất lên cao thì 11 người con đó về tranh dành đất ,tât cả họ đã có nhà riêng ở chỗ khác .vùng đất của nhà em đc mở đường nên nhà nước đập tường cổng để mở rộng.nay những người tranh chấp ấy k cho nhà em xây cổng mới,vào đánh đập anh trai và người thợ xây,đạp phá cổng đang xây .cũng k thấy pháp luật ns j mặc dù có người đơn về uy ban.(đất nhà em có sơ đồ riêng ) nhưng k có thẻ đỏ. Xin tư vấn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *