Đánh thằng lừa tiền mình xong lấy tiền của nó bằng đủ số tiền nó chiếm đoạt của mình…

Đánh thằng lừa tiền mình xong lấy tiền của nó bằng đủ số tiền nó chiếm đoạt của mình có bị khởi tố vì tội cướp không ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *