Đang khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất mà văn phòng đkđđ cho chuyển nh…

Đang khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất mà văn phòng đkđđ cho chuyển nhượng sổ đỏ cho người thứ ba có hợp pháp không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *