Dạ mn cho e hỏi vì sao nguyên tắc thế quyền đòi bồi thương ( luật kd bảo hiểm ) thườ…

Dạ mn cho e hỏi vì sao nguyên tắc thế quyền đòi bồi thương ( luật kd bảo hiểm ) thường không áp dụng trong hợp đồng bảo hiểm con người ạ. những trường hợp đc áp dụng nữa ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *