Dạ em xin chào!

Dạ em xin chào!
Em có 1 vấn đề em xin được anh chị giúp!
Em là người công dân bình thường em có đọc báo xem tivi thầy tình hình hạn mặn của người dân miền tây đặc biệt Gò Công và Bến Tre!
Em và một số anh em muốn vận chuyển nước ngọt ( nước dùng cho việc nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày) đến những vùng đó!
Em xin hỏi là em có cần xin giấy phép hay gì không?
Nếu có thì xin ở đâu và những ban nghành nào?
( em đã liên hệ được điểm để hổ trợ nước)
Em xin cám ơn!!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *