Dạ, em thưa Cộng Đồng Pháp Luật nếu việc tranh chấp ranh giới khi giải hòa không thà…

Dạ, em thưa Cộng Đồng Pháp Luật nếu việc tranh chấp ranh giới khi giải hòa không thành công, tiếp tục khiếu nại sau đó nếu đo đạt lại 2 bên như vậy mình có phải tính phí không ạ, nếu có phí là bao nhiêu đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, em cám ơn!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *