Dạ e la thành vien moi e xin chào ac trong nhóm ạ,,viec là e làm CMDN 2006 mà jo ngu…

Dạ e la thành vien moi e xin chào ac trong nhóm ạ,,viec là e làm CMDN 2006 mà jo nguoi ta đổi het qua thẻ căn cước het roi mà e ko có thoi gian để đổi e vân sd giay CMND cũ vay jo e muon di làm giay tờ có sd CMND cũ dc ko ạ, hay phải đi làm thẻ Can Cước moi làm dc giay tờ ạ,nhờ add duyet dùm e …e xin cám on…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *