Dạ e cần tư vấn ạ. E có cho một người bạn vay số tiền là 50 triệu. Chuyển khoản và k…

Dạ e cần tư vấn ạ. E có cho một người bạn vay số tiền là 50 triệu. Chuyển khoản và không có giấy tờ viết tay. E đã nhiều lần đòi bạn ý không trả. Nếu e đưa ra pháp luật kiện có được ko ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *