Dạ cho em hỏi, nếu làm hợp đồng thì em (bên A) cần có những thông tin cá nhân gì của…

Dạ cho em hỏi, nếu làm hợp đồng thì em (bên A) cần có những thông tin cá nhân gì của người kia (bên B) để nếu bên kia vi phạm em có thể thưa kiện hợp pháp ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *