Dạ cho em hỏi làm từ tháng năm11/2002 đến 02/2009 thì chết tra cứu tham gia bhxh là …

Dạ cho em hỏi làm từ tháng năm11/2002 đến 02/2009 thì chết tra cứu tham gia bhxh là 6nam3thang .Còn dòng bhtn (viết tắt là bao hiem tai nan hay thất nghiệp ạ) mà ghi có 1thang.là xí nghiep trốn đóng bh tai nạn cho ngươi LĐ phai ko ạ.có phải 2cai tương đồng mới đúng ko ạ.bhxh bắt buộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *