Dạ cho e hỏi, mình muốn xin trích lục bản đồ địa chính, phiếu thông tin đất đai thì …

Dạ cho e hỏi, mình muốn xin trích lục bản đồ địa chính, phiếu thông tin đất đai thì xin ở đâu và có làm đơn từ j k ạ. Cảm ơn, mong ls tư vấn giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *