Dạ cho e hỏi có ai làm luật ở tây ninh ko ạ e muốn nhờ giải quyết và đại diện cho e …

Dạ cho e hỏi có ai làm luật ở tây ninh ko ạ e muốn nhờ giải quyết và đại diện cho e đứng ra giải quyết về đất đai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *