Dạ cháu/em xin kính chào cô/chú và anh/chị ạk

Dạ cháu/em có trường hợp này xin được hỏi cao kiến của mọi người ak :
” Năm 2003 bà A có ký hợp đồng mua bán với bà B để nhận chuyển nhượng 01 thửa đất ( thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận năm 2002 đứng tên bà B và Chồng B) . Hợp đồng mua bán 2003 giữa 2 bà A và B được UBND xã nơi có đất xác nhận . Sau khi chuyển nhượng bà A sống ổn định và không có tranh chấp với ai”
Đến 2019 bên cháu/em có nộp hồ sơ đăng ký biến động cho bà A theo khoản 2 điều 82 Nghị định 43/2014 , nhưng tại bộ phận 1 cửa cán bộ đã không nhận hồ sơ với lý do trên hợp đồng mua bán chỉ có chữ ký của bà B .

Cô/chú và anh/chị đi trước có thể cho cháu/em xin phương án xử lý đối với trường hợp này?
Trân Trọng


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *