Công ty TNHH MTV TVPL Thiện Trung sẵn sàng cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đế…

Công ty TNHH MTV TVPL Thiện Trung sẵn sàng cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề thừa kế như sau:
– Tư vấn pháp luật về thừa kế: Di sản, di tặng, hàng thừa kế, thanh toán, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và theo di chúc;
– Tư vấn, soạn thảo các loại văn bản di chúc;
– Đại diện, tham gia bảo vệ, thương lượng cho khách hàng một khi có tranh chấp về thừa kế đối với các bên có liên quan.
– Đại diện, bảo vệ cho khách hàng tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền;

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0931 77 2015


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *