Công an điều tra viên làm giả hồ sơ vụ an thì nên kiện ở cơ quan nào?

Công an điều tra viên làm giả hồ sơ vụ an thì nên kiện ở cơ quan nào?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *