Cố tình cán chết người bị tai nạn: Án lệ cảnh báo các tài xế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *