cơ sở game máy bắn cá của em bị lập biên bản và đình chỉ hoạt động do không có biển …

cơ sở game máy bắn cá của em bị lập biên bản và đình chỉ hoạt động do không có biển hiệu, nội quy. giờ nếu e tiếp tục hoạt động thì có bị làm sao không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *