Có ai biết chỉ mình với. Nếu tài sản riêng của chồng như bên chồng cho đất ,chồng m…

Có ai biết chỉ mình với. Nếu tài sản riêng của chồng như bên chồng cho đất ,chồng muốn đưa vào làm tài chung với vợ ,thì cần nhửng giấy tờ gì ,và công chứng như thế nào. Để sau này vợ được hưởng phần tài sản đó với chồng.chỉ mình với


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *